2007/03/07

Jag & Ria säger hej


Nu slutar jag skriva i den här bloggen och öppnar istället nytt och gemensamt med Annina Rabe, här.
Ambitionen kommer att vara lite mer fanzine och lite mindre blogg, vilket förstås bara är ett annat sätt att frasera Helle Kleins ack så hånade motto "personlig men inte privat" (inte för att jag förstod vad som egentligen var så löjligt med det). Vi får väl se hur det går med den saken.
Vi heter Shampoo Rising och där finns inte så mycket ännu, mer än en oproportionerlig lång och, well, ganska personlig text av yours truly, men det blir snart mera. Välkommen att läsa oss där!